Potknięcia i poślizgnięcia

Od kogo i w jaki sposób domagać się odszkodowania za wypadek na nieodśnieżonym chodniku?

Za chodnik i utrzymanie go w należytym stanie odpowiedzialność ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. Właśnie do tej osoby należy kierować roszczenia o naprawienie szkód powstałych w wyniku wypadku, np. poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku, jak również upadki w sklepach.

Obowiązek utrzymania chodników w czystości jest ustanowiony na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta mówi o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Aby uzyskać odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego należy złożyć pozew do sądu.
W pozwie należy podać czego oczekuje się od właściciela nieruchomości. Najczęściej chodzi tutaj o odszkodowanie, a w przypadkach ciężkich obrażeń nawet o przyznanie renty tymczasowej. Poszkodowany może ubiegać się również o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Poszkodowany jest obciążony obowiązkiem udowodnienia powstania szkody. Oznacza to, że osoba która odniosła uraz na nieodśnieżonym chodniku, musi udowodnić związek pomiędzy śniegiem lub lodem na chodniku a szkodą jaką doznała. Skutecznym sposobem jest dołączenie do pozwu zdjęcia oblodzonego chodnika lub powołanie się na zeznania świadków. Do pozwu warto dołączyć rachunki za koszty leczenia oraz dokumentację medyczną związana z poniesionymi obrażeniami.

Kancelaria Prawna Guzicki & Orzechowski skutecznie pomaga uzyskać należne odszkodowanie w przypadkach poślizgnięć lub upadków na chodnikach, w sklepach czy miejscach publicznych.

Potrzebujesz naszej pomocy?
Dlaczego wybrać nas?
Jeżeli wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie - padłeś ofiarą Towarzystw ubezpieczeniowych
98%
zadowolonych klientów
96%
Wygranych spraw
91%
odzyskanych odszkodowań
kontakt z nami
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas
Formularz kontaktowy
Siedziba
Dąbrowskiego 7/1
64-100 Leszno
Telefon
697 925 849