Błąd medyczny, a błąd lekarski

Każdy pacjent, niezależnie od dolegliwości, oczekuje leczenia zgodnego ze sztuką lekarską. Leczenia, które okaże się skuteczne i po którym nie pojawią się żadne powikłania. Jednak nie zawsze się tak dzieje. Czy to na skutek zaniedbania czy zwykłej pomyłki leczenie przynosi więcej problemów niż pożytku. W takiej sytuacji pacjent może wystąpić o odszkodowanie za błąd medyczny.

Na początek jedna kwestia wymaga wyjaśnienia. Często naprzemiennie stosuje się dwa pojęcia, błąd medyczny i błąd lekarski. Mimo tego, że nie ma żadnej sprecyzowanej definicji, te pojęcia nie określają tego samego zdarzenia. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym terminom.

Błąd medyczny można ogólnie rozumieć, jako postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. Jest to również nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie osób pracujących w placówce medycznej: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej. To nie wszystko, bowiem błędy medyczne powodujące szkodę pacjenta mogą popełnić też osoby wykonującej inny zawód medyczny, jak chociażby ratownik czy operator sprzętu.

Natomiast błędem lekarskim jest postępowanie niezgodne z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza. Polega przede wszystkim na naruszeniu przez medyka zasad ostrożności obowiązujących przy zabiegach lekarskich. Błędem lekarskim określa się również złamanie reguł związanych z przeprowadzaniem badań lub zabiegów.

Podsumowując, błąd medyczny dotyczy działania całej placówki medycznej i osób w niej zatrudnionych. Może obejmować nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych i lekarzy. Tymczasem błąd lekarski odnosi się bezpośrednio do zaniedbań popełnionych przez lekarza. W każdym z przypadków poszkodowany ma prawo wystąpić o odszkodowanie.

Samo odszkodowanie przybiera najczęściej formę jednorazowego świadczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela. Jego zadaniem jest pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów, które wywołał błąd medyczny. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pociąga za sobą wiele wydatków. Są to wydatki na leczenie wraz z kosztami honorarium lekarzy, świadczeniami rzeczowymi i lekami oraz kosztami rehabilitacji. Odszkodowanie powinno też pokryć koszty przejazdów do placówek medycznych i rehabilitantów. Do wysokości odszkodowania zalicza się też zmiany diety czy przyuczenia do nowego zawodu, w sytuacji, gdy nie można powrócić do wykonywania starego. Nie bez znaczenia jest też adaptacja mieszkania, domu czy samochodu, jeśli jest to potrzebne do normalnego funkcjonowania poszkodowanego.

Kancelaria Prawna Guzicki & Orzechowski w ramach spraw o odszkodowanie za błędy medyczne współpracuje z niezależnymi lekarzami w celu ustalenia prawdziwej przyczyny powstania nieoczekiwanych rezultatów.

Potrzebujesz naszej pomocy?
Dlaczego wybrać nas?
Jeżeli wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie - padłeś ofiarą Towarzystw ubezpieczeniowych
98%
zadowolonych klientów
96%
Wygranych spraw
91%
odzyskanych odszkodowań
kontakt z nami
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas
Formularz kontaktowy
Siedziba
Dąbrowskiego 7/1
64-100 Leszno
Telefon
697 925 849